آخرین نظرات

 • وصیتنامه شهید حسین بیدخ

  بسيج شهداي اوزكلا 20.12.1396 18:23
  به حق مي توان شهيد حسين بيدخ را شهيد اويني ديگر خواند كه اينگونه عارفانه و پر مغز از چشمه سار معرفت سيراب ...
   
 • وصیتنامه شهید حسین بیدخ

  arash 26.09.1396 03:47
  سلام و عرض ادب من یادمه وصیت نامه شهید بیدخ بصورت فایل صوتی هم خونده شده بود اگه بتونید بهم بدبد لطف ...
   
 • این هم بگذرد!

  ایمان خلقتی 09.12.1395 04:34
  مو پسر عموی مهران هستم ، یادم میاد که یکی از نمایشهایی رو که این گروه اجرا کرد که محوطه جلوی مسجد ...
   
 • زندگينامه برادر شهيد احمد پور گليان

  محمدجواد شکوری 15.01.1395 12:21
  خدایا مارا ببخش و با این شهدای عزیز که یکی از آنها احمد آقای گل است محشور فرما منتظرم
   
 • شهید احمد پورگلیان

  محمدجواد شکوری 15.01.1395 12:10
  روحش شاد و یادش گرامی وقتی به چهره پر از محبت او می نگرم دلم میلرزد و گاه گاهی اشکم روانه می شود ...

ایمیل سایت

ایمیل سایت جهت ارسال مطالب

Info@bsnd.ir

RSS
شهید عبدالعلی غلام منگریشهید عبدالعلی غلام منگری (220)
شهید عبدالزهرا سعدشهید عبدالزهرا سعد (12)
شهید محمدحسین تصدیقیشهید محمدحسین تصدیقی (9)
شهید حسین عباسیشهید حسین عباسی (11)
شهید حسین بیدخشهید حسین بیدخ (2)
شهیدعبدالحسين دينوي زادهشهیدعبدالحسين دينوي زاده (3)
شهيد سيد مسعود فارغشهيد سيد مسعود فارغ (19)
شهید احمد فرخندهشهید احمد فرخنده (37)
شهید احمد فتحی خیاطشهید احمد فتحی خیاط (16)
شهید احمد حلمیشهید احمد حلمی (68)
شهید سیدمهدی غفاری زارع دزفولیشهید سیدمهدی غفاری زارع دزفولی (11)
شهيد حسين جوديداريشهيد حسين جوديداري (1)
شهيد حميد‌رضا كردونيشهيد حميد‌رضا كردوني (64)
شهید سید حسن کاظمینیشهید سید حسن کاظمینی (58)
شهید عبدالحسین خبریشهید عبدالحسین خبری (4)
شهید سجاد نداف پورشهید سجاد نداف پور (11)
شهید پرویز نصیر نصیریشهید پرویز نصیر نصیری (4)
شهید جمعه نعمت زادهشهید جمعه نعمت زاده (2)
شهید حبیب پالاششهید حبیب پالاش (8)
حمیدرضا پور ابراهیمیحمیدرضا پور ابراهیمی (1)
شهید سید رضا پورموسویشهید سید رضا پورموسوی (23)
شهید احمد پورگلیانشهید احمد پورگلیان (2)
شهید حمیدرضا روغنی کوچک دزفولیشهید حمیدرضا روغنی کوچک دزفولی (2)
شهید سعید سعادهشهید سعید سعاده (31)
شهید سید احمد سید قلندرشهید سید احمد سید قلندر (72)
شهید عباس طحانکارشهید عباس طحانکار (5)
شهید حمید زاده گندمشهید حمید زاده گندم (22)
شهید سعید ظهور قربانیشهید سعید ظهور قربانی (24)
شهید عبدالحسین عیدک زادهشهید عبدالحسین عیدک زاده (15)
شهید عبدالرحیم محمد سعیدشهید عبدالرحیم محمد سعید (34)
شهید عبدالرضا صادقی نژادشهید عبدالرضا صادقی نژاد (26)
شهید عبدالمحمد جوکار بندبالیشهید عبدالمحمد جوکار بندبالی (3)
شهید هادی گندمچینشهید هادی گندمچین (3)
شهید امیر حاتمی نیاشهید امیر حاتمی نیا (2)
شهید جلیل نوری دزفولیشهید جلیل نوری دزفولی (53)
شهید عبدالحمیدگلپیچیشهید عبدالحمیدگلپیچی (6)
شهید عزت الله عبدالهیشهید عزت الله عبدالهی (6)
شهید علیرضا چراغ چشمشهید علیرضا چراغ چشم (4)
شهید محمدعلی چراغ چشمشهید محمدعلی چراغ چشم (3)
شهید علی مشتاق دزفولیشهید علی مشتاق دزفولی (27)
شهید علیرضا چوبتراششهید علیرضا چوبتراش (46)
شهید علیرضا موجودیشهید علیرضا موجودی (13)
شهید علیرضاشنبولشهید علیرضاشنبول (25)
شهید غلامرضا حطمشهید غلامرضا حطم (6)
شهید غلامرضا صاحب محمديشهید غلامرضا صاحب محمدي (32)
شهید غلامرضا عارفیانشهید غلامرضا عارفیان (13)
شهید غلامرضا مسکرزادهشهید غلامرضا مسکرزاده (5)
شهید غلامعباس جعفریشهید غلامعباس جعفری (18)
شهیدان جعفری خراطشهیدان جعفری خراط (23)
شهید محسن بزرگیشهید محسن بزرگی (15)
شهید محسن قانعیشهید محسن قانعی (36)
شهید مهران خلقتیشهید مهران خلقتی (2)
شهید محمدرضا روشندل پورشهید محمدرضا روشندل پور (6)
شهید محمد شریفشهید محمد شریف (5)
شهید محمدحسن شکوهندهشهید محمدحسن شکوهنده (24)
شهید محمدرضا برمکیشهید محمدرضا برمکی (5)
شهید محمدرضا شاه حیدرشهید محمدرضا شاه حیدر (32)
شهید محمدرضا مجللشهید محمدرضا مجلل (63)
شهید محمدعلی شوشی دزفولیشهید محمدعلی شوشی دزفولی (59)
شهید محمود ديار اميديشهید محمود ديار اميدي (34)
شهید مسعود خشت چینشهید مسعود خشت چین (14)
شهید مسعود شاه حیدرشهید مسعود شاه حیدر (7)
شهید مسعود شکوهی نصبشهید مسعود شکوهی نصب (23)
شهید مسعود ماپارشهید مسعود ماپار (39)
شهيد صادق كوسه زادهشهيد صادق كوسه زاده (2)
شهیدان کرمعلی پلنگچیشهیدان کرمعلی پلنگچی (1)
شهید غلامعباس گرفتهشهید غلامعباس گرفته (3)
شهید حسن کاهوکارشهید حسن کاهوکار (1)
شهید موسی نفیسیشهید موسی نفیسی (4)
شهید عبدالمطلب اکبریشهید عبدالمطلب اکبری 
عبدالعظیم محمدیان فرعبدالعظیم محمدیان فر 
شهید مسعود چینی پردازشهید مسعود چینی پرداز 
شهید طلبه احمد فتحیشهید طلبه احمد فتحی 
شهیدان پارسافردشهیدان پارسافرد 
پس زمینه گوشیپس زمینه گوشی 
شهید علی یار خسرویشهید علی یار خسروی (2)
شهید عبدالعلی غ...
شهید عبدالزهرا ...
شهید محمدحسین ت...
شهید حسین عباسی
شهید حسین بیدخ
شهیدعبدالحسين د...
شهيد سيد مسعود ...
شهید احمد فرخند...
شهید احمد فتحی ...
شهید احمد حلمی
شهید سیدمهدی غف...
شهيد حسين جوديد...
شهيد حميد‌رضا ك...
شهید سید حسن کا...
شهید عبدالحسین ...
شهید سجاد نداف ...
شهید پرویز نصیر...
شهید جمعه نعمت ...
شهید حبیب پالاش
حمیدرضا پور ابر...
شهید سید رضا پو...
شهید احمد پورگل...
شهید حمیدرضا رو...
شهید سعید سعاده
شهید سید احمد س...
شهید عباس طحانک...
شهید حمید زاده ...
شهید سعید ظهور ...
شهید عبدالحسین ...
شهید عبدالرحیم ...
شهید عبدالرضا ص...
شهید عبدالمحمد ...
شهید هادی گندمچ...
شهید امیر حاتمی...
شهید جلیل نوری ...
شهید عبدالحمیدگ...
شهید عزت الله ع...
شهید علیرضا چرا...
شهید محمدعلی چر...
شهید علی مشتاق ...
شهید علیرضا چوب...
شهید علیرضا موج...
شهید علیرضاشنبو...
شهید غلامرضا حط...
شهید غلامرضا صا...
شهید غلامرضا عا...
شهید غلامرضا مس...
شهید غلامعباس ج...
شهیدان جعفری خر...
شهید محسن بزرگی
شهید محسن قانعی
شهید مهران خلقت...
شهید محمدرضا رو...
شهید محمد شریف
شهید محمدحسن شک...
شهید محمدرضا بر...
شهید محمدرضا شا...
شهید محمدرضا مج...
شهید محمدعلی شو...
شهید محمود ديار...
شهید مسعود خشت ...
شهید مسعود شاه ...
شهید مسعود شکوه...
شهید مسعود ماپا...
شهيد صادق كوسه ...
شهیدان کرمعلی پ...
شهید غلامعباس گ...
شهید حسن کاهوکا...
شهید موسی نفیسی
شهید عبدالمطلب ...
عبدالعظیم محمدی...
شهید مسعود چینی...
شهید طلبه احمد ...
شهیدان پارسافرد
پس زمینه گوشی
شهید علی یار خ...
 

 نظرات

دیدگاه‌ها   

 
0 #2 مدیر فنی سایت 1393-08-07 12:19
جنای آقای سفیدزاده با تشکر از بذل توجه جنابعالی.
در صورتی که از این دو شهید بزرگوار که ذکر فرمودید اطلاعات دقیقتری در دسترس دارید لطفا ما رو هم بی نصیب نفرمایید . این اطلاعات توسط امور شهدای بسیج نوجوانان تهیه و در اختیار سایت قرار گرفته.در مورد مطلبی که ذکر فرمودید من هم اطلاع دقیقی ندارم.
لطفا ما رو هم راهنمایی بفرمایید.
التماس دعا
نقل قول کردن
 
 
+1 #1 رحیم سفیدزاده 1393-08-07 05:39
سلام.
از دست اندر کاران سایت قاسمیون کمال تشکر رادارم و یک نکته در اسامی شهدا قابل تامل بود و آن نام شهید جاوید الاثر جلیل نوروزی است . شاید با تشابه اسمی با شهید جاویدالاثر جلیل نوری دزفولی اشتباها ثبت نشده باشد . لطفا پیگیری فرمایید . التماس دعا
نقل قول کردن
 

 برچسب‌گذاری جغرافیایی

 
 
Powered by Phoca Gallery

آب و هوا

اوقات شرعی

سیستم آمار بازدید کنندگان

بازديد امروز :11
بازديد روز گذشته :7
بازديد اين هفته :58
بازديد اين ماه :153
مجموع آمار بازديد ها :12170

درحال حاضر 6 میهمان و هیچ یک از اعضاء آنلاین می باشد.